خانه / مقالات / باز و بستن سرسیلندر

باز و بستن سرسیلندر

باز و بستن سرسیلندر

نکات زیر در باز و بستن سرسیلندر بسیار مهم است:

۱- هیچگاه و در هیچ مورد سرسیلندر را در موقعی که موتور گرم است , باز نکنید (خیلی مهم)

۲- بست باطری را باز کنید

۳- اب موتور را خالی کنید

۴- در صورت باز کردن رادیاتور محوطه عمل وسیعتر می شود

۵- کلیه اتصالات لوله های اب رادیاتور –ترموستات و لوله های بخاری را باز کنید

۶- اتصالات الکتریکی از قبیل سیم درجه اب و وایراهای شمع را باز کنید

۷- کلیه شمع ها را باز کنید

۸- بست گلویی اگزوز را باز کرده و از اتصال خارج کنید

۹- کلیه سیم ها و لوله های مربوط به کاربراتور را باز کرده و علامت گذاری کنید

۱۰- کاربراتور را باز کرده

۱۱- درب قالپاق سوپاپ را باز می کنیم

۱۲- در صورتیکه اسبک ها و پایه های ان مانع باز کردن پیچ های سرسیلندر باشد انها را نیز باز کرده

۱۳- میل تایپت ها را بر می داریم

۱۴- با اچار بکس مناسب و دسته بکس با کمک رابط و به روشهای زیر پیچها را ابتدا دو رزوه شل و سپس باز می کنیم

۱۵- باید دقت کرد که مقدار گشتاور(مقدار وارد بر پیچ) در سفت کردن مطابق با مقدار کاتالوگ ماشین مورد نظر باشد مقدار گشتاور را باید از کاتالوگ بدست اورد در صورت نداشتن کاتالوگ قبل از باز کردن و شل کردن پیچ های سرسیلندر می توان توسط اچار ترکمتر مقدار گشتاور را بدست اورد بدین منظور اچار ترکمتر را با بکس مناسب بر روی گل پیچ قرارداده و بسمت سفت شدن به دسته ترکمتر به ارامی فشار می اوریم و تا حدی این فشار را ادامه می دهیم تا پیچ در جای خود حرکت نکند این عمل را با پیچهای دیگر تکرار کرده میانگین عدد نشان داده شده توسط ترکمتر محاسبه و بعنوان مقدار گشتاور پیچ های سرسیلندر موتور مورد نظر در موقع سفت کردن پیچها استفاده می کنیم.

 

کف تراش سرسیلندر