طرح پازلی

علل خرابی یاتاقان

علل خرابی یاتاقان عمریک یاطاقان غلتشی به کل تعداد سیکل های تنش و بار هایی …

ادامه مطلب

سیلندر شاتون زده

سیلندر شاتون زده شاتون به قطعه ای از موتور میگویند که نیروی پیستون را به …

ادامه مطلب

دستگاه قطعه شور

دستگاه قطعه شور مخصوص شستشوی سیلندر سرسیلندر میل لنگ شاطون وغیره  

ادامه مطلب